Renhet är en viktig del av Snellmans kvalitet

Den välkända tillverkaren av köttprodukter litar på sin samarbetspartner inom rengöringsmedel. Det nära samarbetet säkerställer en hög hygiennivå inom produktionen.

Snellmans Köttförädling Ab är ett familjeföretag i Jakobstad som har tillverkat kött- och charkuterivaror redan under 60 år. Vid behandling av rått och tillagat kött är hygien på högsta nivå en absolut förutsättning. I fråga om de rengöringsmedel som används i produktionslokalerna samarbetar Snellman med KiiltoClean Oy.

”Vi har ett nära och fungerande trepartssamarbete med KiiltoClean och Touch Puhdistuspalvelu”, berättar Snellmans Köttförädling Ab:s QEHS-chef Mikael Snellman.

Förutom att KiiltoClean levererar rengöringsprodukterna ordnar företaget även utbildningar för Snellmans personal om ändamålsenlig och miljövänlig användning av produkterna.

”De instruerar hur man kan maximera rengöringseffekten men samtidigt även ta hand om människornas hälsa och säkerhet. Det är viktigt att personalen mår bra.”

KiiltoClean levererar de rengöringsmedel som behövs på Snellmans produktionsanläggningar i Jakobstad och Ulvsby. Produktionslokalerna rengörs dagligen, och enbart i Jakobstad är produktionsarealen cirka 70 000 kvadratmeter. Även köttlådorna, köttvagnarna och köttbaljorna samt korvugnarna rengörs regelbundet. Speciell rengöring behövs till exempel i ladugårdar och bilar för transport av slaktdjur.

I Snellmans produktionsanläggningar rengörs korvugnarna regelbundet.

Utvecklingsarbete för miljön

KiiltoCleans tekniska expert besöker Snellman Köttförädlings lokaler varje månad, och det pågår hela tiden gemensamma utvecklingsprojekt. En aspekt av utvecklingsarbetet som är viktig för Snellman är att spara vatten.

”Vi har tillsammans bland annat strävat efter att hitta nya rengöringsmetoder och nya munstycken som förbrukar så lite vatten som möjligt. Rengöring och desinficering behövs i alla delar av produktionen. Mellan de olika hygienlokalerna används även skumanordningar för desinficering av skor och truckdäck”, berättar Mikael Snellman.

Att spara vatten är en miljöhandling, men stor vattenkonsumtion orsakar även praktiska problem i produktionslokalerna. Det får inte finnas kondensvatten eller fukt i lokaler med elektrisk utrustning.

”Jag är särskilt nöjd med KiiltoCleans representanters proaktiva verksamhetssätt”, säger Mikael Snellman. ”Alltid när de besöker oss kommer de på nya utvecklingsidéer. Det är ett tecken på gedigen sakkunskap.”

Både Snellmans Köttförädling och KiiltoClean är familjeföretag, och de delar en gemensam värdegrund.

”För oss är det viktigt att våra partner är finländska företag. I och med samarbetet främjar vi den inhemska företagsverksamheten”, säger Snellman.

”Allra viktigast är förstås att rengöringsmedlen är högklassiga och lämpar sig för oss så att vi kan upprätthålla den höga kvaliteten.”
Se också:
"Jag är särskilt nöjd med KiiltoCleans representanters proaktiva verksamhetssätt. Alltid när de besöker oss kommer de på nya utvecklingsidéer. Det är ett tecken på gedigen sakkunskap.” - Snellmans Köttförädling Ab:s QEHS-chef Mikael Snellman
Dela denna sida