Utbildning och konkret samverkan

Som chef med ansvar för produktionen är det viktigt för Minna Laatikainen att produktionsanläggningens anställda är välutbildade och väl insatta i hygien och rengöring.

År 2016 deltog ca 150 personer från produktionsanläggningens produktion och fabriksservice i rengöringskurser som ordnades av KiiltoClean.

Några av deltagarna var chefer och experter från produktionsanläggningen. På kurserna fick man inte bara konkret kunskap om trygg och säker rengöring av maskiner och utrustning, utan också bakgrundsinformation om val av rengöringskemikalier för olika ändamål.

- KiiltoClean ger oss värdefullt stöd i det praktiska arbetet. Efter att samarbetet kom i gång har vi fått betydligt mer information om hygien samt stöd för våra egna slutanvändare och våra experter. KiiltoCleans kontaktpersoner vill tillsammans med oss se till att allt görs rätt hos oss, bedömer Laatikainen.

KiiltoCleans kontaktpersoner vill säkerställa med oss att saker blir rätt gjorda hos oss.
Minna Laatikainen | Produktionschef | Valio Riihimäki

Samarbetet med KiiltoClean är konkret arbete

Under det senaste året har experter från KiiltoClean ofta synts på Valios produktionsanläggning i Riihimäki, ibland till och med varje vecka. Även de produktionsanställda känner två-tre av de bekantaste från KiiltoClean och kommer ofta till dem med frågor och kommentarer om hygien.

- Samarbetet med KiiltoClean är mycket konkret samverkan. För varje möte har vi en klar och tydlig arbetslista.

- Vår egen representant kommer regelbundet till oss och arbetar på fältet tillsammans med våra anställda, undervisar dem bland annat i användning av lågtryckstvätt samt ger nyttig information till exempel om säker användning av rengöringskemikalier, berättar Laatikainen.

KiiltoClean förstår betydelsen av testning

- När vi byter rengöringsmedel måste vi testa de nya rengöringsmedlen ordentligt för att kunna vara säkra på rengöringseffekten. KiiltoCleans representanter arbetar mycket med testning och förbättrar produkter för att de till exempel ska lämpa sig bättre för olika typer av cirkulationstvätt, berättar Minna Laatikainen.

Slutanvändarna spelar en mycket viktig roll när man bedömer KiiltoClean-produkters funktionalitet i en process i produktionsanläggningen i Riihimäki. Slutanvändarna får regelbundet förfrågningar om produkters användbarhet, och svaren hjälper oss att utveckla produkterna. Tillsammans med KiiltoCleans kontaktpersoner går vi igenom kommentarer från kunder för att ta reda på vad som kan förbättras. Produktionschef Minna Laatikainen har även varit mycket nöjd med KiiltoCleans kommunikation.

- Eftersom vi har mycket personal måste vi se till att alla vet exakt när olika rengöringsmedel ska testas. Vid förändringar måste vi alltid trygga arbetarskyddet och veta hur en förändring kommer att påverka vår verksamhet.

KiiltoClean och våra egna kontaktpersoner har lyckats väl med detta: alla vet när tester ska utföras, vad som testas och på vilken maskin.
Minna Laatikainen | Produktionschef | Valio Riihimäki

Detta kräver bra planering, tidsplanering och samarbete. Här har KiiltoClean och våra egna kontaktpersoner lyckats mycket väl: alla vet när det ska testas, vad som ska testas och med vilken maskin. Både en expert från KiiltoClean och våra egna anställda övervakar testningen på plats – på så sätt får vi många värdefulla kommentarer och uppgifter direkt från slutanvändarna.

Dela denna sida