Valio: Ren miljö – ren mjölk

Hygien och produktkvalitet, med dem gör Valio inga kompromisser. Samtidigt försöker företaget också utveckla ännu miljövänligare och tryggare sätt att producera mjölkprodukter i ett gott samarbete med sina partner.

Valios fabrik i Seinäjoki köper idag alla rengöringsmedel hos KiiltoClean. Till följd av centraliseringen har KiiltoClean kunnat ta betydande ansvar för hygienen på fabriken, som har högsta prioritet för Valio.

Samtidigt har företagen som gemensamt mål att optimera tvättmedelsförbrukningen, minska vattenförbrukningen och minimera miljöbelastningen.

– Vi har höga förväntningar, men KiiltoClean har tagit sig an samarbetet på ett mycket övertygande sätt. Vi har utarbetat noggranna planer och kommit överens om förfaringssätt och tidsplaner som ska följas för att vi ska uppnå miljömålen, säger Kari Harsia, miljöansvarig på Valios fabrik i Seinäjoki.

Vi har höga förväntningar, men KiiltoClean har tagit sig an samarbetet på ett mycket övertygande sätt.
Kari Harsia | Miljöansvarig | Valio Seinäjoki

Tryggare transporter med hjälp av riskanalys


Tvättmedlen transporteras till Seinäjoki i allt större utsträckning med tankbil. Det finns starka grunder för att använda tankbilar i transporterna.

När tvättmedlen lastas i tankbilen i stället för dunkar, minskar mängden förpackningsavfall. Samtidigt kan man transportera stora mängder på en gång. En lastbil kan ta upp till tre olika vätskor till flera olika fabriker.

Samtransporterna är dock förknippade med vissa risker.

– Det väsentliga är att ämnen inte hamnar i fel tank. Att blanda kemikalier kan leda till oväntade reaktioner, säger Harsia.

Med anknytning till detta ville Valio utföra en riskanalys av KiiltoCleans transporter i oktober–november 2014. Till KiiltoCleans fabrik i Åbo kom en grupp på tre personer från Seinäjoki som bekantade sig med produktionen och observerade lastningen av tankbilen. Gruppen körde med tankbilen till Seinäjoki där den lastades av.

Till följd av analysen såg man över märkningarna och nya märkningar tillfogades bland annat på matningsrören för lösningar för att minimera risken för att olika ämnen blandas.

– Jag är mycket nöjd med analysen. Förbättringarna kommer säkert att gagna även andra kunder utöver Valio. Vi ger gärna våra synpunkter på leverantörens processer, eftersom vi som utomstående ser saker på ett annat sätt. Det är här som analysens styrka ligger, summerar Harsia. – Auditering är viktigt för oss dels på grund av trovärdigheten, men även med tanke på tillförlitligheten. Vi tar ansvar gentemot våra kunder runtom i världen.


Dela denna sida