En djärv och kontrollerad förändring medförde många förbättringar

I Valios produktionsanläggning i Riihimäki framställs välkända produkter som antagligen används i nästan alla kök och vid nästan alla matbord i Finland: mjölk, grädde, surmjölk och yoghurt. Specialiteten i Riihimäki är olika typer av kvargskum som kräver sina egna produktionsanordningar. Årligen producerar produktionsanläggningen sammanlagt över 200 miljoner kg olika mjölkprodukter.

På Valios produktionsanläggning i Riihimäki växte KiiltoClean från varuleverantör till en sakkunnig utvecklingspartner.

Samarbetet mellan KiiltoClean och Valios produktionsanläggning i Riihimäki började 2016. Vi har nu haft ett tätare samarbete i lite över ett år. Enligt Produktionschef Minna Laatikainen började samarbetet utmärkt och i bästa samförstånd.

- KiiltoClean hade redan tidigare levererat några rengöringsprodukter till oss, men något egentligt serviceavtal hade vi inte tidigare. Valio hade några andra verksamhetsställen som samarbetade tätare med KiiltoClean, och de hade bra erfarenheter av samarbetet.

- I livsmedelsproduktionen är hygienen faktiskt det absolut viktigaste och mest kritiska som alltid måste vara helt perfekt skött. Vi måste hela tiden komma ihåg att det är livsmedel vi har att göra med. Det är ytterst viktigt att vi har en ren omgivning och rena anordningar. Vi får under inga omständigheter kompromissa med renheten – annars är hela företagets verksamhet hotad.

Expertstöd för kundens behov

Produktionsanläggningen i Riihimäki inledde samarbetet med KiiltoClean med att undersöka vilka typer av sakkunnigt stöd KiiltoClean kan erbjuda. Vi behövde även förslag till hur våra nuvarande urval kunde utvecklas och förändras.
Vi ville ha ett mindre antal olika rengöringsmedel, men ändå vara säkra på att varje rengöringsmedel är det lämpligaste för ändamålet.
Minna Laatikainen | Produktionschef | Valio Riihimäki

- Vi ville ha ett mindre antal olika rengöringsmedel, men ändå vara säkra på att varje rengöringsmedel är det lämpligaste för ändamålet, berättar Laatikainen.

Tvättmedel går åt, men rent blir det!

I städningen ingår bl.a. handtvätt av maskinernas ytor, tvätt av behållarnas utsidor, tvätt av golven samt cirkulationstvätt av produktionsmaskinerna och -linjerna. Maskinernas ytor tvättas för hand, och golven tvättas med lågtryckstvätt och skum samt borstas.

Cirkulationstvätt är ett automatiskt rengöringssystem för produktionsmaskiner och -rörsystem. Det är bland annat produktlinjerna som rengörs med cirkulationstvätt. Cirkulationstvätten styrs centralt från produktionsanläggningens kontrollrum. När det är dags att sätta en maskin i tvätt, sätter användaren den i tvättställning, tvätten startas i ett av kontrollrummen och cirkulationstvätten börjar. Vid cirkulationstvätt används alkalisk eller alkalisk-sur tvätt.

Rengöringsmedlens rengöringseffekt och lämplighet samt bansmörjmedlens lämplighet för olika maskiner är mycket viktiga faktorer för Laatikainen.

- Varje rengöringsmedel och bansmörjmedel måste testas ordentligt för att vi ska kunna vara säkra på att tvättresultatet och bansmörjmedlet är ändamålsenliga. Vi måste säkerställa att tvättresultatet blir bra och att maskinerna fungerar korrekt, berättar Laatikainen.

Det branschspecifika substantiella kunnandet om livsmedelsindustrin övertygade

Ur Valios och Laatikainens synvinkel var det viktigt att KiiltoClean kunde erbjuda dem kontaktpersoner som själva är experter inom livsmedelsindustrin. Detta gjorde samarbetet fruktbart och ledde till effektiv utveckling av produktionsprocessen.
Vi skulle inte ha lyckats så här bra med det här jättestora arbetet utan KiiltoCleans experter och det smidiga samarbetet med dem.
Minna Laatikainen | Produktionschef | Valio Riihimäki
- Vi skulle inte ha lyckats så här bra med det här jättestora arbetet utan KiiltoCleans experter och det smidiga samarbetet med dem. De fick bekanta sig ordentligt med våra omgivningar, och nu känner de redan de allmänna krav som gäller för produktionsanläggningarna och vet vad som ska rengöras.

- KiiltoCleans experter vet vilken rengöringskemikalie eller vilket bansmörjmedel som ska användas på en viss punkt i processen, berömmer Laatikainen.


Kontrollerad övergång lyckas med hjälp av experter

Under ett års tid har många saker gått framåt och förbättrats; i produktionsanläggningen har det gjorts många förändringar och förbättringar. I samarbetet med KiiltoClean har Laatikainen varit speciellt nöjd med att så stora förändringar har genomförts så kontrollerat och med så stor yrkesskicklighet.

- Det har varit bra kontroll över förändringarna. Vi gick över till att använda KiiltoCleans kemikalier, och denna kontrollerade övergång har krävt många människors kunnande. KiiltoClean har hjälpt oss med att se till att allt görs rätt.

- Om en produkt inte har fungerat på rätt sätt har man gjort förändringar i den. Ur denna synvinkel har vårt samarbete varit mycket lyckat, berömmer Laatikainen.

Dela denna sida