Handhygien i skolor och daghem

Handhygien för små är stort

I daghem och skolor möts bakterier och virus från hundratals, om inte tusentals, hem. På dessa ställen med hög smittorisk måste man vara extra noga med hygienen, speciellt en bra handhygien. Det är viktigt att barnen tvättar händerna på rätt sätt och för att visa hur man gör och hjälpa till behövs en vuxen.

Det viktigaste är att barnen hålls friska, men genom att satsa på hygien kan man även minska sjukdomar i hela familjen. På så sätt behöver inte heller de vuxna vara borta från jobbet på grund av att man själv eller barnet är sjukt. Det är också viktigt att stanna hemma om man råkar bli sjuk. Undersökningar har visat att upp till 80 procent av smittorna sprids via händerna. Man måste tvätta och desinficera händerna direkt efter att man har hostat eller snutit sig så att sjukdomen inte kan spridas till ytor och vidare till andra människor.

Dela denna sida