KiiltoCleans kosmetikprodukter innehåller inte mikroplaster

KiiltoCleans produkter tillverkas av så miljövänliga råvaror som möjligt. I synnerhet biologisk nedbrytbarhet och oskadlighet för vattenorganismer i avloppsvattenreningen är väsentliga faktorer för KiiltoClean i valet av råvaror för produkterna.

”Mikroplaster eller partiklar, som skulle kunna passera avloppsvattenreningen och komma ut i vattendrag, finns inte i de produkter som KiiltoClean tillverkar”, berättar produktutvecklingschef Juha Issakainen vid KiiltoClean.

”En stor del av särskilt våra kosmetikprodukter för yrkesbruk är Svanen-märkta.”

Mikroplaster anges inte i beståndsdelsförteckningen

Kosmetikprodukternas beståndsdelar anges på förpackningen med de internationella INCI-namnen på kosmetikbeståndsdelar. I medierna och sociala medier har förutom korrekt information även förekommit felaktig information om kosmetikprodukters tillverkningsmaterial. Beståndsdelsförteckningen berättar inte direkt, om en produkt innehåller plaster.

Merparten av de polymerer som används i kosmetik- och hygienprodukter är inte plaster, utan de finns i produkten till exempel i vätskeform. Exempelvis ordet "polymer" i beståndsdelsförteckningen betyder inte automatiskt fast plast som bidrar till nedskräpningen. Du kan läsa mer om ämnet på www.cosmeticseurope.eu.

Ta del av Erisan Pro produkter för personlig hygien

Våra kosmetikserier för konsumenter är Erisan, Aisti och Linna.

Dela denna sida