INHEMSK PRODUKTUTVECKLING BAKOM KVALITETEN

Eftersom råvarornas renhet inte kan ersättas någon annanstans i livsmedelskedjan är en god hygien i primärproduktionen garantin för ett högklassigt slutresultat.

KiiltoCleans produkter är traditionella och tillförlitliga finländska rengörings- och hygienprodukter. I produktsortimentet ingår tvätt- och rengöringsmedel för maskinell tvätt, desinfektion, yttvätt och -rengöring samt djurskötsel.

Som en finländsk aktör känner vi till de lokala förhållandena och kraven som ställs på produkterna. Våra produkter utvecklas och tillverkas i Finland, ansvarsfullt och tryggt samt med omsorg om människor och miljö.

Dela denna sida