Kiilto Natura-produkterna av biologiskt nedbrytbara råämnen

Produkterna i Kiiltos nya serie är tillverkade av vegetabiliska, alltså förnybara och biologiskt nedbrytbara, råämnen.

Råämnena som används i produkterna är ansvarsfullt producerade. Råämnena för produkterna och förpackningarna cirkulerar i sina egna kretsloppskedjor.

Kiilto Natura är ett steg mot framtidens rengöringsmedel.

Kolla in våra Natura-produkter

Kretsloppet för produkternas råämnen, Biosphere

  1. Växter används för att framställa råämnet till rengöringsmedlet.
  2. Efter användningen återgår det biologiska materialet i produkten till kretsloppet.
  3. I den biologiska nedbrytningsprocessen uppstår näringsämnen, koldioxid och vatten.
  4. Växterna använder näringsämnen och koldioxid i fotosyntesen.

Kretsloppet för förpackningsmaterial, Technosphere.

  1. Efter användning återvinns plastförpackningen.
  2. Förpackningen smälts ned till plastgranulat.
  3. Av plastgranulatet tillverkas nya förpackningar.
Dela denna sida