rent med produkter och kunskap från KiiltoClean

SOL Palvelut Oy ingår i SOLEMO-koncernen och levererar städnings-, fastighets- och säkerhetstjänster. SOL är ett traditionsrikt familjeföretag som är bekant för många finländare och inställt på modernisering. Deras samarbete med KiiltoClean har redan varit aktivt i 20 år.

Företagets värderingar visar ett starkt förtroende för de anställdas kunnande: det har anknytning till resultaten av det egna arbetet, de anställdas välmående och kundernas nöjdhet. Serviceansvariga och andra anställda får hela tiden mer och mer undervisning i renhållning både i form av kort- eller långvariga kurser och träning.

I SOL Palvelut Oy:s verksamhet ingår städning till exempel i butiker, tåg, kryssningsfartyg, byråer, kontor, hotell och inkvarteringslokaler där vi alla kan beundra resultaten av SOL:s yrkesstädares fläckfria arbete. Det är speciellt utmanande att hålla rent i lokaler med livsmedelsproduktion samt i sjukhus där hygienen ju spelar en ytterst avgörande roll.

- Städning är en viktig del av produktionskedjan. För att uppnå ett lyckat slutresultat är det viktigt både att de serviceansvariga är yrkeskunniga och att städningsprodukterna är säkra och välfungerande, förklarar SOL Palvelut Oy:s affärsverksamhetsledare Jussi Holopainen.

Städning är en viktig del av produktionskedjan. För att uppnå ett lyckat slutresultat är det viktigt både att de serviceansvariga är yrkeskunniga och att städningsprodukterna är säkra och välfungerande.
Jussi Holopainen | Affärsverksamhetsledare | SOL Palvelut

Det har gått 20 år och Holopainen är alltjämt nöjd med det aktiva samarbetet mellan SOL Palvelut och KiiltoClean.

- Det viktigaste för vår affärsverksamhet är att rengöringsmedlen är säkra, riskfria och välfungerande. Priset bör ju vara rätt, men det viktigaste är rengöringseffekten och medlens lämplighet. Av partnern kräver vi även en positiv inställning till utveckling, sakkunskap och förmåga att hela tiden skapa nya, bättre sätt att rengöra olika material.

En undervisande partner ger konkurrensfördel

- En av hörnstenarna i SOL:s strategi är att våra anställdas kunnande hela tiden är uppdaterat. Det är självklart för oss att vår samarbetspartner inte enbart är en leverantör av städningsprodukter.

- Eftersom det hela tiden kommer nya produkter och material är det ytterst viktigt att utbildningen också fungerar, betonar Holopainen.

- Kumppanimme ei ole pelkkä siivoustuotteiden toimittaja. Uusia tuotteita ja materiaaleja tulee jatkuvasti, joten ehdottoman tärkeää, että myös koulutuspuoli onnistuu.
Jussi Holopainen | Affärsverksamhetsledare | SOL Palvelut

SOL Palvelut Oy:s utbildnings- och utvecklingsavdelning har då och då direkt kontakt med KiiltoClean när man till exempel har upprepade problem med rengöring av ett visst material. Då funderar SOL:s utbildningschef Merja Oljakka och KiiltoCleans Pirkko Heinilä tillsammans på om till exempel extra undervisning för de anställda skulle behövas eller om det skulle vara skäl att utveckla och skräddarsy en bättre rengöringsprodukt.

Full nytta av produkterna med hjälp av utbildning

KiiltoCleans nyckelkundchef Pirkko Heinilä presenterar nyheter för anskaffningsgruppen samt utvecklings- och utbildningsavdelningen som för sin del förmedlar informationen vidare till sina egna kolleger. På så sätt hålls hela organisationen ajour med den senaste utvecklingen inom rengöringsbranschen.

- Det är viktigt för oss att utbildningen fungerar. När det kommer nya rengöringsprodukter och -anordningar vill vi genast dra full nytta av dem. Då är det helt avgörande att våra serviceansvariga kan använda dem yrkesmässigt, framhåller Holopainen.

Dela denna sida