SOL Palvelut Oy ingår i SOLEMO-koncernen och levererar städnings-, fastighets- och säkerhetstjänster. SOL är ett traditionsrikt familjeföretag som är bekant för många finländare och inställt på modernisering. Deras samarbete med KiiltoClean har redan varit aktivt i 20 år.

- Med KiiltoClean går produktutvecklingen bra därför att deras produktutveckling är här i Finland, förklarar SOL Palvelut Oy:s affärsverksamhetsledare Jussi Holopainen.

KiiltoCleans stora satsning på produktutveckling syns även i samarbetet med rengörings- och hygienprodukter. Om en fastighet till exempel har fått nya material som inte kan rengöras med gamla rengöringsmedel har KiiltoCleans anställda enligt Holopainen alltid varit villiga att hjälpa.
KiiltoCleans produktexperter och -utvecklare kan alltid erbjuda en högklassig lösning på det aktuella problemet.
Jussi Holopainen | Affärsverksamhetsledare | SOL Palvelut Oy
- Vi talar samma språk även när det gäller sakkunskap: de lyssnar och förstår våra behov och är villiga att hjälpa. KiiltoCleans produktexperter och produktutvecklare kan alltid erbjuda en bra lösning på ett existerande problem.

Smidighet och finskhet är KiiltoCleans starka sidor

För SOL Palvelut är det dessutom viktigt att KiiltoClean förutom standardstorlekarna även kan erbjuda förpackningsstorlekar som motsvarar användarnas behov.

Också de nya doseringsapparaterna är till nytta för det stora finska städföretaget: med dem är det lätt att dosera en optimal mängd rengöringsmedel som är tillräcklig för att ta bort smutsen, men inte för stor. Detta har betydelse därför att produkterna används av tusentals serviceansvariga hos SOL. Det är i synnerhet doseringsapparaterna för tvättmaskiner och kombinerade maskiner som har visat sig vara behändiga att använda.
Allt fler är överkänsliga för allergiframkallande dofter och därmed har det uppstått ett behov av parfymfria rengöringsmedel.
Jussi Holopainen | Affärsverksamhetsledare | SOL Palvelut Oy

- För någon tid sedan fick vi veta att några av våra kunder inte ville ha starka dofter i sina lokaler. Fler och fler människor har blivit allergiska mot vissa dofter, och det fanns ett behov av doftfria rengöringsmedel.

- Vi kontaktade KiiltoClean som mycket snabbt utvecklade ett doftfritt rengöringsmedel som har samma rengöringseffekt som tidigare, berömmer Holopainen.

KiiltoCleans lokala service täcker hela Finland

Eftersom SOL Palvelut har verksamhet över hela landet är det viktigt att experterna på KiiltoCleans rengöringsprodukter kan hjälpa serviceansvariga överallt i Finland.

SOL Palvelut on ammattisiivoukseen erikoistunut palveluyritys, jolla on toimintaa ja kohteita ympäri Suomen. SOL Palveluiden liiketoimintajohtaja Holopaisen mukaan heidän yli 20 vuotta jatkunut yhteistyönsä KiiltoCleanin on toiminut hyvin ja kasvanut matkan varrella hedelmälliseksi kumppanuudeksi.

- För oss är KiiltoCleans lokala säljkonsulenter en oersättlig hjälp. Om det plötsligt behövs hjälp i vår enhet i Kuopio eller Rovaniemi kan KiiltoCleans lokala produktexpert komma direkt och hjälpa.

Den väl tilltagna lokala försäljningsorganisationen ser till att lösa alla problem och bekymmer som slutanvändarna har snabbt och yrkeskunnigt.
Jussi Holopainen | Affärsverksamhetsledare | SOL Palvelut

En serviceansvarig kontaktar KiiltoClean endast i svåra situationer: när det visar sig att det inte går att rengöra ett nytt material med ett gammalt rengöringsmedel eller när det inte går att få bort en ingrodd fläck med välkända rengöringsprodukter. Då är det absolut viktigt att man genast kan få hjälp där man behöver den.

- Samarbetet med KiiltoClean fungerar fint även i det avseendet. En effektiv lokal försäljningsorganisation ser till att slutanvändarnas bekymmer besvaras snabbt och yrkeskunnigt, berömmer Holopainen.

Dela denna sida