KUNNIG. MOTIVERAD. RESULTATRIK.

Vi välkomnar skickliga personer med vilja att skapa framgång och växa med uppgifterna och koncernens tillväxt.

Vårt mål är att de anställda bevarar sin motivation genom hela karriären. Vi tror att inspiration och en inre glöd för att utveckla och utvecklas ger de bästa resultaten. Därför satsar vi på personalens välbefinnande på många olika sätt, av vilka kompetensutveckling är ett centralt. Vi har märkt att framgång i stor utsträckning föds utifrån dessa motivationsstödjande element.

Av våra anställda kräver vi yrkesfärdigheter och en utbildningsbakgrund som lämpar sig för uppgiften. Examina och andra lärdomsprov är prestationer som vi uppskattar. Den specialkompetens som branschen och arbetsuppgiften förutsätter utökar man i arbetet och stärker med mångsidiga interna och externa utbildningar som vi stödjer.

Se lediga jobb i Kiilto Family-koncernen