Certifikatet för en aktiv arbetsplats

Toppresultat i certifieringen för en aktiv arbetsplats för Kiilto och KiiltoClean.

I enlighet med arbetshälsoprogrammet utför Kiilto Oy och KiiltoClean Oy certifieringen för en aktiv arbetsplats vartannat år. I certifieringen i början av 2018 fick båda enheterna ett toppresultat. Kiilto uppnådde 95 procent (år 2016 90 %) och KiiltoClean 94 procent av det maximala resultatet (år 2016 88 %). Även i riksomfattande jämförelse är dessa resultat mycket bra.

Certifieringen för en aktiv arbetsplats är ett verktyg för utvärdering och utveckling av personalmotionen och dess viktigaste syfte är att ge deltagande organisationer feedback på olika delområden inom personalmotion och om verksamhetens nivå. Certifieringen sköts av The Finnish Olympic Committee. Certifikatet beviljas när organisationens resultat är minst 50 procent av maximinivån.

Ett av målen för vårt arbetshälsoprogram är att förbättra certifieringens resultat varje gång. Detta mål har vi nu uppnått vid alla certifieringarna, fyra stycken vid Kiilto Oy och två stycken vid KiiltoClean Oy, genom ett målmedvetet och långsiktigt arbete för att utveckla vår arbetshälsoverksamhet. I certifieringen fick vi fulla poäng bland annat för samarbetet med företagshälsovården, för aktivering till motion och för uppföljningssystemen. Det finns ännu utrymme att utveckla bland annat motionens ställning, ledningen och resursfördelningen samt förhållandena för motion. Vi ska alltså inte vila på lagrarna även om personalmotionen redan som bekant är på en mycket hög nivå.

Jag ville bli motionsaktivator, eftersom det är ett så bra sätt att själv hålla igång med motionen!
Elina Martins | Motionsaktivator | KiiltoClean

Motionsaktivatorerna sporrar sina arbetskamrater och fungerar som informationskälla.

I KiiltoCleans olika enheter finns tio utbildade motionsaktivatorer. En viktig uppgift som motionsaktivatorerna har är att sprida information om aktivitetsmöjligheterna på arbetsplatsen till arbetskamraterna, sporra och inspirera de anställda att delta i aktiviteterna och att hjälpa till i genomförandet av olika kampanjer.

Läs även (på finska): Motionsaktivatorerna arbetar för arbetshälsa vid KiiltoClean

Dela denna sida