Erkännandet Finlands mest inspirerande arbetsplats 2017

KiiltoClean Oy fick utmärkta resultat i personalundersökningen 2016. KiiltoClean Oy är en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser 2017. Detta erkännande tilldelas endast de bästa bland de hundratals finländska företag som deltar i Corporate Spirits personalundersökning peoplepower®.

KiiltoClean Oy fick utmärkta resultat i personalundersökningen 2016. KiiltoClean Oy är en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser 2017. Detta erkännande tilldelas endast de bästa bland de hundratals finländska företag som deltar i Corporate Spirits personalundersökning peoplepower®.

Erkännandet som Finlands mest inspirerande arbetsplats är ett bevis på att KiiltoClean Oy har satsat på utveckling av verksamheten genom att lyssna på personalens synpunkter på sådant som är viktigt för företaget. Företaget har inspirerade och motiverade anställda som har ett stort engagemang i sitt arbete för företagets mål och tillväxt.

Hurdan är en inspirerande arbetsplats?

Inspiration gör livet mer intressant, roligare och mer kreativt. Den stödjer välbefinnandet och ger energi. Inspiration föder innovation och skapar resultat. En inspirerande arbetsplats skapar värdegrunden för framtiden och är den viktigaste beståndsdelen i det mänskliga kapitalet. På en inspirerande arbetsplats vill människorna göra sitt bästa.

Fördelar med en inspirerande arbetsplats:

  • För företagets anställda är erkännandet ett bevis på att företaget har lyckats i utvecklingen av sin verksamhet tillsammans med personalen.
  • För kunderna och andra intressegrupper skapar erkännandet en bild av ett ansvarskännande företag med en god image.
  • För nya arbetstagare är anställdas positiva syn på arbetsgivaren ett effektivt budskap om en inspirerande och eftersträvansvärd arbetsplats.
Du kan läsa mer om Finlands mest inspirerande arbetsplatser på adressen www.innostavimmat.fi

Vi tackar våra anställda för den fina prestationen, inspirationen och deras vilja att vara med i byggandet av KiiltoCleans framgångssaga!
Dela denna sida