Karriär: Försäljningschef Mikko Ruhtinas

En påverkare med visioner hittade sin plats hos KiiltoClean

Ett stort företag inom kemisk industri har många olika roller och arbetsuppgifter. Försäljningschef Mikko Ruhtinas jobbar på KiiltoCleans renhets- och hygienavdelning.

Försäljningschef Mikko Ruhtinas har alltid jobbat inom kemi och teknik, på KiiltoCleans dotterföretag som tillverkar tvätt- och rengöringsmedel. Han har jobbat för samma företag i 12 år och har under den tiden även varit nyckelkundschef.

Hans dagliga arbete är indelat över de olika sektorerna inom affärsverksamhetsenheten för renhet och hygien.

En bra försäljare kan be om hjälp

I Mikko Ruhtinas’ nuvarande uppgifter som försäljningschef ingår förutom konkret försäljning även att vara närmaste förman för 15 personer i avdelningen. Ruhtinas sköter viktiga kundrelationer och offertverksamheten i sin affärsverksamhetsenhet.

I offertförfrågningar krävs nuförtiden ofta noggranna redogörelser för produkters egenskaper och råvaruinnehåll. Produktchefer eller produktutvecklingsansvariga kan ge sådana redogörelser, men en person kan och behöver inte komma ihåg allt.

En person kan och behöver inte komma ihåg allt. Det väsentligaste i mitt jobb är att veta vem jag vid behov ska be om hjälp.
Mikko Ruhtinas | Försäljningschef | KiiltoClean

På KiiltoClean är människorna tjänstvilliga även sinsemellan: även om tiden är knapp gör var och en sin egen insats.

- Man behöver inte vara rädd för att be om hjälp; vi förstår betydelsen av varandras arbete och hjälper gärna en kollega.

Möjligheterna att påverka ger arbetet mening

För Ruhtinas är KiiltoClean både en arbetsplats och en arbetsgemenskap.

- Här är en vänlig och uppmuntrande atmosfär. Jag får också positiv respons från kunder och kolleger.

- Det finns mycket som är bra i KiiltoCleans företagskultur. Med arbetskompisarna är jag i ett trevligt gäng, det är bra att jobba här.

Det är viktigt för Ruhtinas att få göra sin insats för att utveckla kundrelationerna och företaget.

- I mitt jobb vill jag ha möjligheter att påverka, och sådana finns inbyggda i min nuvarande roll. Jag upplever mitt jobb som meningsfullt även i andra avseenden: jag klarar av det som jag gör, och jag har egenskaper som behövs i mitt jobb. Det är givande att känna att mitt arbete har betydelse för hela företaget.

Försäljning är framför allt att lösa problem för kundens bästa

Det motiverar Mikko Ruhtinas att hans arbete är så mångsidigt. Dagarna går inte ofta i samma hjulspår, och på bordet ligger hela tiden många olika uppgifter.

- Jag får verkligen hjälpa kunder och uppleva konkret framgång: När vi till exempel vinner anbudsförfaranden eller får nya kunder känns det bra att gruppens gemensamma ansträngning leder till konkreta resultat. Dessutom blir jag inspirerad av lösningar som vi utvecklar för kunderna. Vi får ofta i praktiken se det mervärde som KiiltoClean ger sina kunder.
Dela denna sida