I KiiltoCleans arbetsgemenskap finns starkt förtroende

Anna Vahokoski började sin karriär i KiiltoCleans produktutvecklingslaboratorium nästan direkt efter skolan. Nu, fem år senare, är hon produktchef och har hand om företagets B2B-kökshygienprodukter, textiltvättmedel och några produkter för personlig hygien.

Anna Vahokoski arbetar som produktchef på KiiltoCleans renhets- och hygienavdelning. Anna Vahokoski fick jobb på KiiltoClean för fem år sedan via en öppen ansökan nästan genast efter att hon utexaminerades från yrkeshögskolan.

I två års tid har Anna Vahokoski haft hand om KiiltoCleans B2B-kökshygienprodukter, textiltvättmedel samt produktfamiljen Kiilto Dose™. Vahokoski fungerar även som projektchef för flera produktutvecklingsprojekt samt expert och försäljningsstöd i Finland och utomlands.

Det är lätt att komma med i en öppen arbetsgemenskap

Då Vahokoski började på KiiltoClean hade hon just blivit utexaminerad och hade tidigare jobbat på ett 10 personers kommunalt laboratorium vid sidan om studierna.

- Det enda jag visste om KiiltoClean var att jag hade sett några av deras konsumentprodukter i affärer.

Vahokoskis första intryck av företaget var ett kompakt medelstort företag där det är lätt att få kontakt med människor. Var och en har tid att hjälpa en arbetskamrat.
Människorna är nära och alla känner varandra. Vi kan prata öppet om viktiga saker, och det är lätt att tala ut om problem.
Anna Vahokoski | Produktchef | KiiltoClean
- Jag har fortfarande samma intryck av arbetsgemenskapen. Människorna är nära och alla känner varandra. Vi kan prata öppet om viktiga saker, och det är lätt att tala ut om problem när kollegerna alla finns i samma kontor. Med kolleger som jobbar i andra avdelningar är det lätt att få kontakt via Skype som i dag är lika viktigt som e-post eller telefon.

En ny roll gav betydligt mer ansvar

Vahokoski hade fått bekanta sig med HoReCa-världen redan i sin tidigare laboratorieroll där hon tillsammans med produktutvecklingskemisten hade hand om konkret produktutveckling av kökshygienprodukter. Då avdelningen behövde en ny produktchef valdes Vahokoski som redan jobbat på laboratorium.

- Det var fint att organisationen såg min potential för nya uppgifter. Den rollen var också intressant för mig själv, och jag kände mig kompetent för den. Övergången var lätt då jag ju kände människorna och arbetsformerna, och det var trevligt att få mer ansvar.

Förr var det andra som planerade de praktiska produktändringar som Vahokoski genomförde i laboratoriet, men nu får hon som produktchef vara med om att komma med nya idéer och utveckla branschen.

- Som produktchef får jag tillsammans med andra sakkunniga planera hur existerande produkter bör utvecklas. I min nuvarande roll är mitt ansvar i en helt annan sfär än i den föregående. Det motiverar mig och gör mitt arbete meningsfullt.

Utbildning och nya erfarenheter – en naturlig del av arbetet

Då Vahokoski gick över från laboratorierollen till rollen som produktchef fick hon börja med att tillägna sig mycket nytt.

- Jag lärde mig mycket av själva arbetet, men jag fick också mycket från facktidningar, facklitteratur och mässor. En av de viktigaste stödpelarna för den nyblivna produktchefen var de närmaste kollegernas stöd och sakkunskap. Jag får också hela tiden veta mycket av våra samarbetspartners, till exempel tillverkarnas kontaktperson. En anordning och ett rengöringsmedel går alltid hand i hand, och därför samarbetar vi mycket med många tillverkare.
Jag har haft möjlighet att utbyta tankar med produktchefer från andra företag. Vid sådana möten får jag alltid mycket inspiration för mitt eget arbete.
Anna Vahokoski | Produktchef | KiiltoClean

En arbetsgemenskap där man trivs

För Vahokoski är arbetsgemenskapen, atmosfären och människorna hon arbetar tillsammans med också viktiga.

- Det är verkligen trevligt att jobba på KiiltoClean. Människorna, arbetsformerna och arbetsmiljön är alla helt okej. Människorna har en bra inställning till arbetet: var och en vill göra sitt bästa och ännu mer om det behövs. Här både orkar och vill man göra allt för företaget. Det betyder att man trivs på KiiltoClean och njuter av sitt jobb.

- Vi har en kompakt avdelning och arbetar mycket tillsammans, inte bara när vi har problem, och i allmänhet med trevliga saker. Vi har kolleger i hela Finland, och vi är närvarande hela tiden med telefoner och fjärruppkoppling. Och åtminstone här i avdelningen i Åbo har vi mycket att prata om på kaffepauserna!
Dela denna sida